۱۰ میلیاردر جوان برتر جهان – میلیاردر ششم: الیزابت هولمز

ترانوس یک شرکت خصوصی آمریکایی خدمات سلامت و تجهیزات آزمایشگاهی مستقر در پالو آلتو، کالیفرنیا می‌باشد که هدف از تأسیس

ادامه مطلب