راهنمای مناظره [معرفی کتاب]

نام کتاب: راهنمای مناظره نویسنده: جان اریکسون، جیمزجی. مورفی، ریموندباد. زوچنر مترجم: سید مهدی ثریا تعداد صفحات: ۱۹۲ صفحه  

ادامه مطلب