ماریلین وس ساوانت – [نقل قول هفته]

ماریلین وس ساوانت در سن ۱۰ سالگی امتیاز بهره‌ی هوشی ۲۲۸ را کسب نمود (آزمون استنفورد بینت)، هرچند به علت

ادامه مطلب