۵ حرکت اشتباه که در محل کار باید از آن‌ها بپرهیزید.

در حقیقت ارتباط داشتن تنها به معنای برقراری مکالمه‌ی شفاهی نیست، بلکه شامل حالت ایستادن و حالت چهره نیز می‌شود.

ادامه مطلب

مکان کاری با امکان جابجایی آسان خواستنی‌تر است.

به قلم یکی از فری لنسرهای «انجام میدم»   من در آن کافه‌ی‌ خیابان انقلاب صندلی مخصوص خودم را دارم

ادامه مطلب