بیشعوری – خاویر کرمنت [معرفی کتاب]

نام کتاب: بیشعوری نویسنده: خاویر کرمنت (Xavier Crement) مترجم: محمود فرجامی تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه     درباره‌ی کتاب: راهنمای

ادامه مطلب

قدرت هوش هیجانی – تونی بوزان [معرفی کتاب]

نام کتاب: قدرت هوش هیجانی نویسنده: تونی بوزان (Tony Buzan) مترجم: دکتر سعید مینویی تعداد صفحات: ۱۷۶صفحه     درباره‌ی

ادامه مطلب

انسان در جستجوی معنا – ویکتور فرانکل [معرفی کتاب]

نام کتاب: انسان در جستجوی معنا (Man’s Search for Meaning) نویسنده: ویکتور فرانکل (Viktor Frankl) مترجم: توسط مترجمان متعددی ترجمه

ادامه مطلب