دورهمی هفتم : مرکز رشد دانشگاه شریف

دورهمی هفتم هم در مرکز رشد دانشگاه شریف برگزار شد. بحث رو با دوتا شرکت‌کننده‌ی اولی که به نسبت به

ادامه مطلب