اگ ماندینو [نقل قول هفته]

مادر اگ ماندینو، الگو  و تشویق کننده‌اش، همیشه به او می گفت که او روزی یک نویسنده‌ی موفق خواهد شد.

ادامه مطلب