استیون هاوکینگ [نقل قول هفته]

استیون ویلیام هاوکینگ  فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و نویسنده‌ی انگلیسی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی نظری در دانشگاه کمبریج است که

ادامه مطلب