تام کلی [نقل قول هفته]

تام کلی مشاور کسب و کار، نویسنده و سخنران است و در جهان به عنوان متخصص نوآوری، طراحی سازمانی و … شناخته شده است.

او توصیه می کند:

سعی کنید بیشتر شکست بخورید تا زودتر به موفقیت برسید.

نقل قول از تام کلی - انجام میدم