شاد باشیم! – برای دیگران هدیه بخرید

این هفته هم با یکی دیگه از راه‌ های ساده برای شادی آشناتون می‌کنیم:

شاید خودتان هم باورتان نشود اما تحقیقات نشان داده است که در بسیاری از مواقع خرج کردن برای دیگران بیشتر از خرج کردن برای خودتان، خوشحالتان می‌کند!
برای خوشحال‌تر شدن تنها کافیست دوستتان را به یک قهوه‌ی داغ دعوت کنید و یا برای برادرتان هدیه‌ ی کوچکی تدارک ببینید!

هدیه دادن به دیگران - انجام میدمهدیه دادن به دیگران - انجام میدم