دستنوشته‌ ای از: گندالف خاکستری (ارباب حلقه ها)

گندالف یکی از جادوگرانی بود که برای مقابله با سائرون  به سرزمین میانه فرستاده شد. در طی ۲۰۰۰ سال در سرزمین میانه، گندالف برای عشق به سرزمین و مردمش و هابیت‌ها آمده بود. گندالف بی وقفه بر ضد نقشه های سائرون  که برای تسلط بر سرزمین میانه بودند تلاش می‌کرد. او در جریان یک سری اتفاق‌ها قرار گرفت که سرانجام موجب نابودی فرمانروای تاریکی شدند.

گندالف، جادوگری از دنیای ارباب حلقه ها، معتقد است که:

تنها تصمیمی که در زندگی باید بگیریم این است که، با زمانی که به ما داده شده چه باید بکنیم؟

دستنوشته ای از گندالف - انجام میدم