شاد باشیم! – شکرگزار نعمت‌هایتان باشید

یکی از موثرترین راه‌های شاد بودن این است که از تک تک لحظات زندگی‌تان لذت برده و شکرگزار آن باشید.

توجه به داشته‌های زندگی باعث می‌شود تا نداشته‌هایتان را فراموش کرده و  شادی را به اعماق قلبتان هدایت کنید.

به لحظه لحظه‌ی زندگی‌تان توجه کنید و کوچکترین اتفاقات لذت‌بخش را ثبت کنید!

راه ها آسان شاد بودن - انجام میدم