چگونه به عنوان یک کارآفرین توسعه پیدا کرده و پیشرفت کنیم؟

معمولا وقتی که به تازگی کارآفرین شده‌ایم، به هرکدام از مراحل کارآفرینی به عنوان یک قدم جداگانه نگاه می‌کنیم، در

ادامه مطلب

۵ مورد از بزرگترین افسوس‌هایی که کارآفرینان با آن مواجه می‌شوند. (قسمت سوم)

در قسمت اول و دوم این مطلب راجع به سه افسوسی که کارآفرینان با آن مواجه خواهند شد توضیح دادیم،

ادامه مطلب

۵ مورد از بزرگترین افسوس‌هایی که کارآفرینان با آن مواجه می‌شوند. (قسمت دوم)

در قسمت پیشین اولین افسوسی که اکثر کارآفرینان پس از گذشت چندسال از شروع کارشان با آن مواجه می‌شوند را

ادامه مطلب

۵ مورد از بزرگترین افسوس‌هایی که کارآفرینان با آن مواجه می‌شوند. (قسمت اول)

ممکن است کارآفرین بودن در نگاه اول بسیار فریبنده به نظر برسد چراکه شما می‌توانید قانون‌های خود را وضع کنید،

ادامه مطلب