چطور در «انجام میدم» خرید بهتری داشته باشیم؟ (۲)

پیش از ثبت سفارش، نمونه ای از پروژه‌ی خود را از طریق «سوال از فروشنده» به فروشنده نشان دهید و اطمینان حاصل کنید که سفارش شما با کیفیت مطلوب انجام خواهد شد.

 

خرید بهتر در انجام میدم