اصول برندسازی – دکتر امیر اخلاصی [معرفی کتاب]

نام کتاب: اصول برندسازی

نویسنده: دکتر امیر اخلاصی

 

 

 

اصول برندسازی امیر اخلاصی - انجام میدم

درباره‌ی کتاب:

در کسب و کار مدرن، برند حرف اول و آخر را میزند. برند ادراکی است که مشتری بر اثر تجربیات قبلی استفاده از محصول یا شنیده‌هایش از بازار در ذهن دارد.

برای ایجاد برند دو سنگ بنای اصلی مورد نیاز است : عملکرد محصول و ارتباط یکپارچه‌ی بازاریابی. برندسازی نیز، فعالیتی است که در آن تصویری از برند در قلب و ذهن مشتری ایجاد می‌شود. در فرآیند برند سازی سعی می‌شود بر ادراک افراد تاثیر گذاشته شود.

این کتاب در تلاش است تا با نکته‌بینی و دقت هرچه بیشتر، همه‌ی حوزه‌های ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی در ساخت برند را مورد بررسی قرار دهد.

در این کتاب فرآیند برندسازی، نحوه‌ی تدوین استراتژی پیام جهت ارتباط با مشتریان، نحوه‌ی اجرای استراتژی پیام و انتخاب رسانه به عنوان  کانال انتقال پیام  به مشتریان تشریح خواهد شد.