دستنوشته‌ ای از: گندالف خاکستری (ارباب حلقه ها)

گندالف یکی از جادوگرانی بود که برای مقابله با سائرون  به سرزمین میانه فرستاده شد. در طی ۲۰۰۰ سال در

ادامه مطلب

پیروزی‌های کوچک خود را جشن بگیرید.

آیا شما وقتی به چیزی که می‌خواهید می‌رسید به خودتان پاداش می‌دهید؟ ممکن است به نظر مهم نباشد اما در

ادامه مطلب