استخدام کارمندان به صورت کار در منزل چه مزایا و معایبی برای کارفرمایان دارد؟

در مطلبی با عنوان «کار در منزل؛ چه مزایا و معایبی برای کارمندان دارد؟» معایب و مزایایی کار در منزل را برای کارمندان آوردیم، حال در این مطلب به سراغ ویژگی‌های این مدل کاری برای کارفرمایان می‌رویم:

مزایای کار در منزل برای کارفرمایان:

• صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت (پارکینگ، فضای شرکت و….)
• افزایش بهره‌وری در کارمندان
• کاهش عدم حضور و غیبت
• کاهش وقفه‌های شغلی به سبب وقایع طبیعی (باران و برف، طوفان)
• جذب بهترین‌ها و آزادی عمل در انتخاب
• اجتناب از کاهش عملکرد و بازده کارکنان به علت عدم وجود رضایت شغلی و دلگرمی
• از آنجا که هیچگونه محدودیت‌های جغرافیایی وجود ندارد زمینه برای اختصاص تصحیلات گوناگون و وسیع به کارمندان فراهم می‌آید.
• در برخی کشورها، کاهش مالیات را به دنبال دارد.
• کاهش هزینه‌های حاصل از جابجایی کارمندان
• جلوگیری از انتقال بیماری‌ها

 

معایب کار در منزل و ارتباط از راه دور برای کارفرمایان:

• پدید آمدن مشکلات روحی در افرادی که برای این کار مناسب نمی‌باشند.
• هزینه‌های آغاز و اجرای عملیات (تجهیزات، آموزش و…)
• هزینه‌های پشتیبانی IT
• مدیریت بر سختی‌ها و تردیدهای احتمالی (عدم صداقت و شک و…)
• مشکلات و موانع نحوه هماهنگی و نظارت بر اجرای افراد
• کنترل امنیت اطلاعات و فایل‌ها، هنگام دسترسی کارمندان بیرونی به سیستم‌های کامپیوتری شرکت
• مباحث امنیتی و سلامتی کارمندان
• گسستگی در کار گروهی و فرهنگ اجتماعی و سازمانی

مزایا و معایب ارتباط و کار از راه دور بسته به شرایط برای هر دو گروه کارمندان وکارفرمایان متنوع و مختلف خواهد بود. باید با سبک و سنگین کردن فاکتورهای مذکور و در نظر گرفتن شرایط و جو حاکم در مورد نحوه‌ی استخدام کارمندان خود تصمیم‌گیری نمایید.
این گوشه ای از مشاهدات ما در خصوص معایب و مزایای دورکاری کارمندان برای کارفرمایان بود. نظر شما چیست؟ شما چه مواردی را می توانید به این لیست اضافه نمایید؟